Login

Bezpečnost dětí

 Z hlediska zdraví:

 • Všichni pedagogové absolvují zážitkový kurz první pomoci.
 • Potraviny v našem stravovacím provozu jsou kontrolovány pro jejich čerstvost a dodržovány zásady s jejich manipulací.


Z hlediska naší budovy:

 • Veškeré prostory školy jsou uzpůsobené potřebám dětí, vybavené vhodným a bezpečným nábytkem.
 • Třídy jsou dostatečně osvětlené denním i umělým osvětlením.
 • Budova je vybavena hasicími přístroji a personál školy proškolen v jejich používání.
 • Některá okna jsou zajištěna pojistkami proti otevření.


Z hlediska pohybu osob:

 • Vjezd do areálu školy je umožněn pouze oprávněným osobám, jejichž telefonní čísla jsou uložena v systému brány.
 • Vchod do školy je opatřen elektronickým systémem otevírání na dálku a vstup umožněn pouze oprávněným osobám.
 • Zákonní zástupci dětí opravňují osoby, které mohou dítě ze školy vyzvedávat, pedagogičtí pracovníci kontrolují jejich totožnost.


Z hlediska supervize:

 • Žáci jsou pod dozorem pedagogů jak ve třídách, tak na chodbách při přestávkách, ve školní jídelně i na zahradě školy.
 • Pokud se rodič opozdí s vyzvednutím dítěte, pedagog dítě neopustí a vyčká do jeho příjezdu.
 • Dostatečný počet pedagogů vždy doprovází děti na akcích či výletech mimo areál školy. Počet pedagogů je uzpůsoben počtu dětí a charakteru dané akce.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo v první, druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy